App Store Link Google Play Link

STERNA ang unang International Mobility app sa Mundo

Ang pagtatag ng isang kolaborasyon na di pa nagagawa ninuman, sa pagitan ng mga kandidato, mga kumpanya, mga kinatawan at mga ka-partner sa imigrasyon, ang platform ng STERNA ay ang digital na koneksyon na nagpapahintulot sa mga gumagamit nito na magawa ang higit pa sa "pagtutugma" lamang. Ang interface din ang nangangasiwa sa paglikha ng mga kaganapan sa recruitment (virtual o on-site), ang pagsasakatuparan ng mga pagsusulit sa kasanayan, paglagda sa mga kontrata sa trabaho, accounting, at maging ang mga post hiring na follow up sa imigrasyon hanggang sa deployment ng manggagawa.