• mga dalubhasang manggagawa.
  • Mga mataas na kwalipikadong propesyonal

(pag-hire, pagpirma sa kontrata sa pagtatrabaho, mga pamamaraan sa imigrasyon, kadaliang kumilos at pagsasama).

Suporta sa internasyonal na pagkontrata (pagpirma ng kontrata sa pagtatrabaho, mga pamamaraan sa imigrasyon, kadaliang kumilos at pagsasama)

our_services_element_3_content_1

our_services_element_3_content_2

  • our_services_element_5_content_1
  • our_services_element_5_content_2
  • our_services_element_5_content_3
  • our_services_element_6_content_1
  • our_services_element_6_content_2
  • our_services_element_6_content_3
  • our_services_element_6_content_4